Manifestació a Monòver, Renovables sí, però no així

Lloc: Camp Marín, Ronda de la Constitució, 28

Data: 4 Març de 2023 a les 12h